એક પંજાબી છોકરી - 28 Dave Rup દ્વારા Science-Fiction માં ગુજરાતી પીડીએફ