સરહદનો અધુરો પ્રેમ ︎︎αʍί.. દ્વારા Adventure Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ