એક પિતા નો પોતાની દિકરી ને પત્ર Nimish Thakar દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ