દિકરો તો પારકી થાપણ કહેવાય. Pallavi Jeetendra Mistry દ્વારા Comedy stories માં ગુજરાતી પીડીએફ