You aani mi.. by Dipti Methe in Marathi Love Stories PDF

You आणि मी...

by Dipti Methe in Marathi Love Stories

.....त्या रात्री तिला घरी सोडलं तेव्हा एकदाही तिने मागे वळून पाहिलं नाही. ती थेट बंगल्यात शिरली. दिसेनाशी झाली. आतले दिवे मालवले. सर्वत्र अंधार पसरला. जसा त्याच्या मनात पसरला होता तसाच. बराच वेळ तसाच तो थांबला..... एक क्षण, थोडासा मोह, ...Read More