પ્રેમ આંધળો હોય છે પણ દોસ્તી Divya Bhanushali દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ