મોન્ટુ એટલે વાવાઝોડાનું બીજું નામ! Yashvant Thakkar દ્વારા Comedy stories માં ગુજરાતી પીડીએફ