એક આંસુ ખરી પડ્યુ તસ્વીરમાંથી Dhaval Soni દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ