સંબંધ છે, પળમાં જ તૂટે... VIJAY THAKKAR દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ