Book Detail

મોહ.

written by:  Kumar Jinesh Shah
165 downloads
Readers review:  
4.2

યુવાનીથી કરીને નિવૃતિની અવસ્થા સુધીના તમામ વરસ પરિવાર માટે હોમી દેનારા પ્રોઢને પોતાના પરિવારનો મોહ છે પરંતુ, પરિવારને શેનો મોહ છે તે જાણવા આ સત્યઘટના આધારિત નવલિકા વાંચવી જ રહી. સ્વાર્થની સગાઈથી સર્જાયેલા આ સંસારની અસારતાથી સ્તબ્ધ થઇ જવાશે.

Sarla Sutaria  16 Dec 2016  

કૈંક ઘરોની હકિકત... વાહ

READ MORE BOOKS BY Kumar Jinesh Shah