Kakh by Dipti Methe in Marathi Social Stories PDF

काख

by Dipti Methe Verified icon in Marathi Social Stories

Warning : काही लेखक केवळ वाचकांच्या भावविश्वाशी खेळतात तर काही भावना प्रक्षुब्ध करतात. यात एखादा हुकमी लेखकच असा असतो जो सर्वांवर मात करून वाचकाच्या मानसिकतेला योग्य रीतीने हाताळण्यात सरस ठरतो. असाच होता तो लेखक. त्याचे लिखाण केवळ कागदापुरते मर्यादित ...Read More