પક્ષીઓને પણ પ્યારી હોય સ્વતંત્રતા

by Rakesh Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Children Stories

આજના આધુનિક જમાનામાં બાળવાર્તાઓ વીસરાઇ રહી છે. બાળકોના ઘડતરમાં બાળવાર્તાનો ફાળો મહત્ત્વનો હોય છે. બાળવાર્તાઓ બાળકોનો વાંચન રસ પોષવા સાથે તેમને જ્ઞાન સાથે મનોરંજન આપીને જીવન ઉપયોગી શીખ આપી જાય છે. આવી જ બે વાર્તાઓ પક્ષીઓને પણ ...Read More