પુસ્તકિયા જ્ઞાન સાથે વ્યાવહારિક જ્ઞાન પણ જરૂરી

by Rakesh Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Children Stories

દશરથના પિતાનું નામ શું હતું રઘુ. રઘુના પિતાનું નામ શું હતું હવે પંડિતજીનું પુસ્તકિયું જ્ઞાન પૂરું થઈ ચૂક્યું હતું. તેમણે અસમર્થતા બતાવી. એટલે ઠગ ...Read More