Marathi Novels Books and stories free PDF

  ना कळले कधी - Season 1 - Part - 4
  by Neha Dhole
  • (2)
  • 30

  'इथून लोकल ट्रान्सपोर्ट मिळुन जाईल'आर्या म्हणाली. 'आर्या for your kind information ह्या वेळेला इथून काहीही मिळणार नाही.आणि जरी काही मिळाल ना तर ते safe नाही'. खर तर आर्याला पण ...

  आयुष्याचं सारं (अगतिका) भाग - 1
  by Komal Mankar
  • (2)
  • 18

  कृपया ध्यान दिजीए ,मुंबई जाने वाली गाड़ी दो घंटे देरी से चल रही हैं .....प्लॅटफॉर्मवर मी पाय ठेवताच अनाउसमेंट ध्वनी माझ्या कानावर आदळत  होता . केवढ्या  घाईत निघाली मी ...

  पाठलाग (भाग – २०)
  by Aniket Samudra
  • (2)
  • 35

  “सो… हे अस आहे सगळ.!!” गाडीच्या बॉनेटवरून उतरत दीपक म्हणाला. माया अजूनही गाडीच्या बॉनेटवरच बसून होती. दिपकने घड्याळात वेळ बघितली. ३.३० वाजून गेले होते. गावातील रस्त्यावर तुरळक वाहतूक सुरु ...

  कवर फाटलेलं पुस्तक - भाग - II
  by Subhash Mandale
  • (0)
  • 7

  कवर फाटलेलं पुस्तक भाग-II रात्रीचे दोन वाजले असतील, दरवाजावर दोन चार वेळा थपथपाटलेला आवाज ऐकू आला. मी-"कोण आहे, काय झालं इतक्या रात्री दरवाजा वाजवायला?" बाहेरून कुणीतरी बोललं,"कोण जागं ...

  पाठलाग (भाग – १९)
  by Aniket Samudra
  • (4)
  • 35

  बंगल्याच्याच आवारातील एक १५ x २० ची खोली दिपकला रहायला मिळाली होती. आठवड्याभरामध्येच दिपक ‘माया मॅडम’च्या स्केड्युलशी समरस होऊन गेला. सकाळी ५.३० ते ६.३० ह्या वेळात बंगल्याच्याच क्लबहाऊसमध्ये मेडीटेशन ...

  ना कळले कधी - Season 1 - Part - 3
  by Neha Dhole
  • (4)
  • 36

  आर्या केबिन च्या बाहेर आली आणि आशिष व रेवा लगेच तिच्या जवळ आले. सिद्धान्त चा वाढलेला आवाज  ऐकून त्यांना आत काय झालं ह्याची कल्पना होतीच. 'अरे पण आज तिचा ...

  कवर फाटलेलं पुस्तक - भाग - I
  by Subhash Mandale
  • (0)
  • 13

  कवर फाटलेलं पुस्तक भाग-I कवर फाटलेल्या पुस्तकाचं वरचं पान मळतं, चोळामोळा होतं,ते खराब झालेले पान फाडून टाकले,की पुन्हा दुसरं पान मळतं, चोळामोळा होतं ही सतत होणारी क्रिया आहे, ...

  पाठलाग – (भाग-१८)
  by Aniket Samudra
  • (4)
  • 55

  ॥ पर्व दुसरे ॥  दमणमधील ‘वुडलॅंड हॉटेल’ अनेक व्ही.आय.पी आणि व्ही.व्ही.आय.पींनी भरलेले होते. मुंबईतील गजबजलेल्या रस्त्यांवर टॅक्सी दिसाव्यात तश्या ऑडी आणि मर्सीडीज पार्कींगमध्ये लागलेल्या होत्या. पोलिसांच्या दोन सेक्युरीटी व्हॅन्स ...

  ना कळले कधी - Season 1 - Part - 2
  by Neha Dhole
  • (1)
  • 41

  तो आला आणि आर्यांच्या बाजूला बसला. hii everyone सॉरी डिस्टर्ब तर नाही केलं ना तुम्हाला, मी बसलो तर चालेल ना तुम्हाला. अस त्याने म्हंटल आत मात्र सगळ्यांचा थोडा मूड ...