స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, తెలుగు బ్లాగర్ మరియు తెలుగు యూట్యూబర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - బివిడిప్రసాదరావు తెలుగు వ్రాతలు (bvdprasadarao-pvp.blogspot.com). నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - బివిడిప్రసాదరావు తెలుగు శబ్దాలు (youtube.com/channel/UCN36vg3QheQVOjN_avpyk9Q). సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

సామాజిక స్పృహ మేటిది. ఆచరిద్దాం. ఆనందిద్దాం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

మాతృభారతి పాఠకులకు, రచయిత్రి రచయితలకు స్నేహాంజలి.
తెలుగు విభాగంలో నా కథలు చేర్చబడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మీ ఆదరణాభిమానాలు అమితంగా ఆశిస్తున్నాను.
ముందుగా మీకు, మాతృభారతి నిర్వాహకులకు నా మనసారా ధన్యవాదములు.
మీ,
బివిడి ప్రసాదరావు.


see my blog : https://bvdprasadarao-pvp.blogspot.in

Read More