స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, బ్లాగర్ మరియు వ్లాగర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - BVD Prasadarao Blog (bvdprasadarao-pvp.blogspot.com). నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - BVD Prasadarao Vlog (youtube.com/channel/UCN36vg3QheQVOjN_avpyk9Q). సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

ఇబ్బంది పడక
ఇబ్బంది పెట్టక
సమ్మతిన
జీవించడమే
మానవత్వం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

మౌనం కోపం కాదు.
సంయమనం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

ఊహించని అనుభవం
గుణపాఠం
కావాలి.

- బివిడి ప్రసాదరావు

మరణం రూపంకే తప్ప
మమతకి కాదు. మరుగైన రూపంకై రోదించడం వివేకం కాదు.

- బివిడి ప్రసాదరావు

క్షమించు
అనడగడం కన్నా క్షమించుబడుటకు గురికాకపోవడం మిన్న.

- బివిడి ప్రసాదరావు

సంతోషం లేదా దుఃఖం ఎదురైనప్పుడు నిగ్రహం చూపడమే ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

సామాజిక స్పృహ మేటిది. ఆచరిద్దాం. ఆనందిద్దాం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

మాతృభారతి పాఠకులకు, రచయిత్రి రచయితలకు స్నేహాంజలి.
తెలుగు విభాగంలో నా కథలు చేర్చబడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మీ ఆదరణాభిమానాలు అమితంగా ఆశిస్తున్నాను.
ముందుగా మీకు, మాతృభారతి నిర్వాహకులకు నా మనసారా ధన్యవాదములు.
మీ,
బివిడి ప్రసాదరావు.


see my blog : https://bvdprasadarao-pvp.blogspot.in

Read More