M A.in Hindi And Marathi.Languages.. Mumbai University... I write books in Marathi लेखक-जलदास-जलगीता. वृक्ष-वनगीता. ले- वृक्षदास. ले.श्रमदास-श्रमगीता. ले:अन्नदास-अन्नगीता.शिक्षणगीता. ले:स्वच्छतादास-स्वच्छतागीता .. निसर्गायन- ले:निसर्गदास. राष्ट्रशौर्यगीता-ले: राष्ट्रदास. आर्ट ऑफ वर्कींग 7400217215.7083987037 ब्लाॅग.geetaofworking2020.blogspot.com. ब्लॉग.artofworking-cgpawar.blogspot.com. ब्लॉग.artofworking2021.blogspot.com.1लाख वाचक भेट.दि.3.1.22.50हजार डाऊनलोड.27.5.22.दिड लाख वाचक भेटी.25.6.22

मराठी भाषा महागीत । मराठी कविता । कवी - चंद्रकांत पवार ।
https://youtu.be/9PQKTR8rOAI

मैत्रिणी हे तू बिनधास्त कर । मराठी गझल । कवी - चंद्रकांत पवार
https://youtu.be/MkK5-hwPAag

मोकळे करा विचार । मराठी गझल । कवी - चंद्रकांत पवार
https://youtu.be/g70S_nSb_n0

जशी मरतेस रोज प्रेमावर । मराठी गझल । कवी - चंद्रकांत पवार
https://youtu.be/tst7veQ4FR4

आठवते मित्रा होती आपली दाट मैत्री, मराठी कविता "मित्र कथा" कवी - चंद्रकांत पवार
https://youtu.be/oJBd80DEIhQ

Read More

मराठी दिवस

-Chandrakant Pawar

वनगीता

epost thumb

जलगीता

epost thumb

श्रमाचे महाश्लोक

epost thumb

कविता. कवी असतो माणूस...

epost thumb

संध्याकाळ

विशेष विचार

प्रेमाच्या चारोळ्या ५

बिनधास्त खांद्यावर मान ठेवून
डोळे मिटून घ्यायचीस
बंद डोळ्याआड बहुधा
भावी प्रेमस्वप्ने पहायचीस...

Read More

प्रेमाच्या चारोळ्या ४

तू भिऊ नकोस
लोकं प्रेमाला नेहमीच नावे ठेवतात
प्रेम करील अखंड साथ सोबत
दुसऱ्यांच्या प्रणयाला बघून लोकं अशीच जळतात...

Read More