×

આ હૃદય ને ઘાયલ કરવા એણે હથિયાર રાખ્યા કેવાં કેવાં ,

હોઠ,નયન,સ્મિત ને ટેરવાં...

લાગણીના દરિયામાં પ્રેમની ઓટ આવી છે

સાચા સંબંધ માં નજાણે કેમ ખોટ આવી છે.

અમુક વ્યક્તિ ભલે બે જ ડગલા પુરતો સાથ આપે,

પણ આખી જિંદગી એમની રસ્તામાં ખોટ વર્તાય છે...

સદાની શાંતિ ક્યાં છે નસીબમાં મારા,

કદી કદી હું જરા ભાનમાં પણ આવું છું.

ફૂટપાથ પર સુવા વાળો ગરીબ રાત્રે ચાલતી ગાડીઓને જોઈને વિચારે છે કે જેની પાસે ઘર છે તે રાત્રે સુતા કેમ નથી...!!!

Read More

શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની ભૂલો ન કાઢવી અને છતાંય ઈચ્છા થતી હોય તો એક મુલાકાત અરીસાની કરી લેવી...

શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની ભૂલો ન કાઢવી અને છતાંય ઈચ્છા થતી હોય તો એક મુલાકાત અરીસાની કરી લેવી...

અનુભવ ઉજાગરાનો એવો હતો...
સ્વપ્ન પણ આવતાં રહ્યાં સતત જાગવાના.....

"બાળપણ થી આદત છે,
ગમતું સાચવવાની,

પછી તે,
વસ્તુ હોય કે વ્યક્તી" !

કાચ કમજોર બહુ હોય છે,
પરંતુ...
સાચું દેખાડવામાં ગભરાતો નથી...!!!