ક્યારેક પાસ આવી જાય છે.
ક્યારેક આશ લગાવી જાય છે.

શું વખાણું એની હું વફાદારીને !!
ધા આપી ને મલમ છુપાવી જાયછે?

Read More

એકતરફી પ્રેમની પણ કેવી અજબ કહાની હોય છે,

એક તરફ કાચનું દિલ તો સામે પથ્થર હોય છે !!

આજે મેં અરીસામાં એક તિરાડ જોઈ,

ખબર નહિં કાચ તૂટયો હતો કે પછી.

ના જાણે કેમ, કઇક તો કમી છે,

હું છું, તું છે, પણ આપણે નથી...!

હસીને મળનારા તો છે ઘણા, પણ અમને સમજનારા કેટલા ??

બોલનારા પણ છે ઘણા, પણ મનને વાંચનારા કેટલા ??

મને કાંઇજ ફરક નથી પડતો


આવું બોલવા વાળા ને ખરેખર બહુજ ફરક પડે છે

જયારે તરસ પુરી થઇ જશે ત્યારે,

તું દરિયો બનીશ તોય શુ ?

મહોબ્બતના સવાલોના ઉત્તર નથી હોતા...

અને હોય છે તો એટલા સદ્ધર નથી હોતા...

મળે છે કોઈક જ પ્રેમીને સાચી લગન દિલની...

ઝેર પીનાર બધા કંઈ શંકર નથી હોતા...

Read More

નાદાન અરીસાને શું ખબર,

કે અમુક ચહેરાની અંદર પણ ચહેરો હોય છે !!

લોકો કહે છે કે સંબંધમા No Sorry...No Thanks

હકીકતમાં આ 2 શબ્દો જ સંબંધ બચાવતા હોય છે.