તમે જેના છો એના છો કે નથી એ તો મને ખબર નથી., છતાય તમે છો તો એના જ... પણ એ...હું તો તમારી હતી, છું અને તમારી જ રહીશ....

Read More

ઘણું બધું મનગમતું છીનવાઈ ગયું છતાં મૌન રહ્યાં... કુદરત તમારા ફેસલા થી અમે થોડાક અજાણ રહ્યાં...

चाहा तो बहुत आपको पर हमने कभी जताया नहीं... दोस्ती का रिश्ता भी ना खोदे इसलिए हमने कभी आपको बताया ही नहीं.

પૈસા માનવ ઈતિહાસની સૌથી ખરાબ શોધ છે...પણ મનુષ્યના ચરિત્રને પારખવાની સૌથી વિશ્વસનીય સામગ્રી છે.

મારુ છેતરાવવું એ કંઈ કોઈ ની હોશિયારી ન હતી ... પણ મારા જ વિશ્વાસનું પરિણામ હતું...

मोहब्बत हमेशा आपसे ही रहेगी, चाहे आप नाराज रहो, चाहे बेरुखी दिखाओ चाहेतो नजर अंदाज करो या भूल जाओ...

કિસ્મત ની વાત છે, જે ક્યારેય મળવાના જ નથી એ જ દિલમાં ઘર કરી બેઠા છે.

મનાવવું બહુ જ સહેલું છે, બસ, વ્યક્તિ રિસાયેલ હોવી જોઈએ, બદલાયેલ નહી..

જે તમને ઓપ્શનમાં રાખે છે... એને તમે છેલ્લા ઓપ્શનમાં પણ ન રાખતા...

સ્ત્રી ત્યાં સુધી ચરિત્રહીન ના હોય શકે જ્યાં સુધી પુરુષ ચરિત્રહીન ના હોય...