Hare Krishna Hare Rama

Sam desert 🏜️🏝️ jaisalmer

epost thumb

fev...song

epost thumb

😘😘

epost thumb

એના રૂપનો અનુવાદ આજ સુધી નથી મળ્યો...
જાણું છું. એ ખુદાએ નશામાં લખેલી ગઝલ છે..

-Chetan Desai

very true

epost thumb

very true

true ?

epost thumb

very true ????

epost thumb

*જીવશો ત્યાં સુધી.....*
*ઠોકરો તો લાગ્યા જ કરશે,*
*પણ ઉઠવું તો એકલા જ* *પડશે.*
*કેમ કે.....*
*જ્યાં સુધી શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં* *સુધી*
*કોઈ ખંભો દેવા નહીં આવે*
??? Good Night ??
Hare Krishna Hare Rama

Read More