નમસ્કાર વાચક મિત્રો...આપ સૌના પ્રેમ અને આશીર્વાદના પરિણામે જ હું લેખક બન્યો... અને મારી રચનાઓ આપા સૌની સમક્ષ મૂકતો રહીશ... ધન્યવાદ...

આજ સુધી ૧૯ પ્રકરણ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધીની આ સફરમાં આપ સર્વેના સાથ, પ્રેમ અને આશીર્વાદ ના આભારી છીએ. આમ જ આપના પ્રતિભાવો ની વર્ષા થતી રહે એવી આશા સાથે...

ચિંતન માધુ 🙏🙏🙏

https://www.matrubharti.com/novels/14519/discovery-the-story-of-rebirth-by-chintan-madhu

Read More

My first Gujarati novel published

વાંચુ છું રોજ અને છોડી દઉં છું, જીંદગીનું એક પાનું ઉથલાવી દઉં છું.