હું છું જ રોમેન્ટિક તમે?

તું જો ખબર અંતરનો વહેવાર રાખે,
તો... હું પણ ઘાયલ થવાનો તહેવાર રાખું !!!

દિલ ખૂબ ઉંચી કિંમતનું છે..
પ્રયત્ન કરો કે તેમાં જે રહેવા લાયક હોય...
તે જ રહે...

મને છોડી ને જવાના તારા નિર્ણયે..
મારી જિંદગી બદલી નાખી...

वो चाहती थी रूह तक सौंप दे उसे
मगर उस लड़के की तो बस बदन पर निगाह थी

મારા વિચારથી હવે હું..
તારા વિચારમાં પણ નથી..

इतनी चाहत के बाद भी
तुझे एहसास ना हुआ,
जरा देख तो ले,
दिल की जगह पत्थर तो नहीं...

दावे दोस्ती के मुझे नहीं आते यारों,
एक जान है जब दिल चाहें माँग लेना।

मोहब्बत में हम सिर्फ उनसे हारे है
जो कहते थे हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे है.

सुनो तुम पसंद आ गई हो ...
रिक्वेस्ट भेजू या रिश्ता .

तुम ने तो कह दिया के मोहब्बत नही मिली..!!
मुझ को तो ये कहने की भी मोहलत नही मिली....!!!!