...#.... ચાલો તો કાંટાળા માર્ગે જ ,પણ ચીલો એવો ચિતરવો કે એ માર્ગે બીજો સરળતાથી ચાલ્યો જાય ...#....

કોહને કાંગરે કિલ્લોલ કરી ગઇ,
સરોજ'ના સૂરોમાં સરગમ ભરી ગઇ...
કૌમુદી કાતીલ ઇક્ષણી, હૈયું વિંધી ગઇ,
ઓળખ પૂછતાં "અનોખીપ્રિત" કહી ગઇ...

Read More

વિશ્રમ્ભ વાત વંઠી,વંટોળે ચઢી,
ચતુર ચંદ્રાગદે ચિત્તચોર લીલા કરી...
"અનોખીપ્રિત" બેઠી'તી જે શમણે ચઢી,
ગયણમાં ગૂંજી આજે જાણે રૂબરૂ મળી...

Read More

એક નવી સફર ની શરૂઆત...

કોણ કોણ આવશો મારી સાથ???

વિલિન થઇ રહ્યો મહાદેવ તુજમાં,
થઇ મદહોશ તુજ અનોખીપ્રિતમાં...
ના કર વિલંબિત સમયને ઘટમાં,
ફેલાવ ભુજાઓ પિનાક રાખી પટમાં,
છું અધિર હવે લે આગોશમાં...

Read More

"અનોખીપ્રિત"ની કામણગારી નજર,
ખીલવતી "કમલ" સમ સંગેમરમર...

બેઇંતેહા તારી અનોખીપ્રિત ચાહું છું,

મારી સાદગી તો જો, શું ચાહું છું...

પ્રિતની નૈયા મૂકી તૂફાની લહેરોમાં,

તારવી કે ડૂબાળવી, એ તારા હાથમાં...

નારાજગી એક અદા છે "અનોખીપ્રિત"ની,
જ્યાં હોય મનાવવાની તત્પરતા મહેબૂબની...
બનતી ડોર ઓર મજબૂત, પ્રિત-સંબંધની,
જ્યાં મધ-મીઠી નોક-ઝોક હોય પ્રિતમની...

Read More

બીક શી?જો સાગર છે સરિતાની નિયતિ,
સૃષ્ટીની ચોપાટે મિલનની કળા રચાતી...
બે હૈયામાં હેતની હિલોળ ઊછળતી,
સમાઇ એકમેકમાં "અનોખીપ્રિત" કહેવાતી...

Read More

બનાવી દીવા માટીના સ્હેજ અમથી આશા બાંધી છે...
ખરીદી લો એમની પાસે થી એમના ઘરે પણ દિવાળી છે...
#shabdbhavna

-- #shabd bhavna

https://www.matrubharti.com/bites/111605283

Read More