×

...#.... ચાલો તો કાંટાળા માર્ગે જ ,પણ ચીલો એવો ચિતરવો કે એ માર્ગે બીજો સરળતાથી ચાલ્યો જાય ...#....

કેવો કાતિલ લહેકો હતો એમનો,

હળવેકથી "જાન",કહીને "બેજાન"કરી ગયો...

આવી અનોખીપ્રિત કદીયે કોઇથી ના થાય,

થાય તો ભવોભવ જુદા ના થાય...

ખબર છે કે કોઇ નથી મરતું જુદાઇમાં,

તો જીવી પણ ક્યાં શકાય છે આ તનહાઇમાં...

Read More

એટલો ભોળો પણ નથી,
કે રાહ ભટકી જાઉં...
મંઝિલ નથી તો શું થયું,
પ્રતિક્ષા તો કેટલાય કરે છે ને...

ઇચ્છા છે તને મળવાની,

બે બદનને એક રુહમાં પરોવવાની...

એક સાંજ નામ કર આ આશિકીની,

હદ પાર કરી જઇયે અનોખીપ્રિતની...

Read More

એક હિચકીએ પોઢી જાઉં,જો એ તારા નામની હોય,

જો ને ઘેલો આશિક, મૌત પણ શાયરાના માગે છે...

છાતી સરખું ચાંપી રાખેલ દિલ, મારું ના થયું,

તેં જરા પ્રિત ભરી નજર શું કરી,તારું થઇ ગયું...


---પાર્ટી ચેન્જ....!...?

Read More

માનું છું કે પ્રિત છુપાવવી જ પ્રિત છે,

પણ ક્યારેક હળવેથી, કાનમાં તો કહી જા કે પ્રિત છે...

કેદારનાથ ધામના દુર્લભ દર્શન....

અદ્‌ભુત કેદારનાથ સંગીત સાથે....

જય જય શિવશંભુ... જય જય કેદારા....

41 Views