વ્યયસાય: હોર્ટિકલ્ચરિસ્ટ .લૅંડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ . ગાર્ડન,ફાર્મ,વાડી ડિજ઼ાઇન એન્ડ ડેવેલપમેંટ .

LOVE STORY WITH HORROR AND THRILL, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 2' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19870166/prem-vasna-2

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 1' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19870116/prem-vasna-1

My 3 years journey with Matrubharti....102 notout...😊 with todays episiode I stepped into 102nd published stories..

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રણય સપ્તરંગી - પ્રકરણ 24' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19869618/pranay-saptarangi-24