મને સમજવા માટે મને મળવું જરૂરી નથી. મારા દરેક શબ્દ માં હું છૂપાયેલો છુ.મારા દરેક શબ્દ મને વ્યક્ત કરે છે.મારા દરેક શબ્દ સમજી જાવ એટલે હું સમજાય જઈશ.

तुमारी खामोशिया भी मुजे बोहत कुछ के जाती है।

#વાતોડિયું

तुम्हें देखता हूं तो खुद को भूल जाता हूं।
फिर
अकेले अकेले ही मुशकुरा ता हु।
–Darshan

वो पहली बारिश में तुमारा भीगना ओर फिर तुमारी वो जुल्फे सवार ना।
कही जान ना लेले मेरी
–Darshan

चांद को भी गुरुर भी था खुद पर।
ओर
जब आप सामने बैठी थी तो उशकी औकाद दिखादी मेने।
–Darshan

में पूरी उम्र तुमारा इंतजार कर शकता हु।
पर तुमने कभी कोशिश की है
वापश आने की???
–Darshan

तुज में कुछ तो बात होगी।
बरना
मेरे चाहने वाले भी हजारो है।
–Darshan

तेरी यादों को भी शायद नींद नही आती ।
नातो वो सोती है और ना मुजे सोने देती है।
–Darshan

में भी कितना पागल हु के जिशको मेरी कोई फिकर ही नही।
में भी उशे कितनी शिद्दत से याद करता हु
–Darshan

लाग कहते है कि तेरी इच्छा के आगे किशिका नही चलता
तो तूने हमे यू पल पल मरने के लिए बनाया ही क्यों??
जब तुजे तेरी इच्छा हो वेषा ही करना था तो।

#आगे

Read More

गम में तु भी है और में भी हु।
याद तो तू भी करता है और में भी करता हु।
गम जब हद से बढ़ जाए तो गा लेगे एक गीत पुराना।
–Darshan

Read More