ભણતરની વાત કરવામાં આવે તો એન્જિનિયર છું.લખવાનો શોખ હોવાથી અને વધારે સારું લખી શકું એ માટે જર્નાલીઝમ ભણ્યો અને એ એટલું ગમ્યું કે માસ્ટર જર્નાલીઝમ પણ ભણ્યો અને છેવટે આ લખવું એટલું ગમી ગયું કે 3 વર્ષ એન્જિનિયર તરીકે નોકરી કર્યા પછી આ જ લાઈનમાં કરિયર બનવા નોકરી મુકીને મુંબઈમાં એક સાહેબ ના સહયોગથી સ્થાયી થઈ ગયો અને લખવાનું શરૂ કરી દીધું.

जो दुआ करोंगे वो मिलेगा।

उसे हवस कहा थी मेरे जिस्म की !
.
.
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time #heart #lock #ishq

જોડાઈ જાવ તારી સાથે અગર..
.
.
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time #heart #lock #entry

?મારે તારી રુકમણી બનવું છે.?
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time

કેવો અન્યાય છે.!

પોતાની ઝીંદગીના ઠેકાણા નથી,તોય એને સાથ દેવા બેઠો છું.
#લાગણી #જવાબદારી #વિશ્વાસ #પ્રેમ

સમજવાવાળા તો મારું મૌન પણ સમજી જાય છે.
અને ના સમજવાવાળાને તો,
બોવ બધું સમજાવ્યા પછી પણ એ લેક્ચર જ લાગે છે.


- Dk's Diary

Read More