હું ગીતકાર અને કવિયત્રી છું. મારું નામ દર્શિતા બાબુભાઇ શાહ છે . મેં કવિતા ૧૯૮૯ થી લખવાની ચાલુ કરી. ૧૯૮૯ માં મારી માતાનું અવસાન થયું . એકાંત લાગવા માંડયું. હું મારી માતાની વધારે નજીક હતી તેથી ઘણું દુઃખ થયું હતું . ત્યારે એક પંક્તિ લખી હતી. काटे नही कटता एक पल यहां । कैसे कटेगी एक उम्र भला ॥ “સખી” અને “ઐશ્વર્યા ” ના ઉપનામ થી લખું છું . ૨૫-જૂન- ૧૯૮૯. ત્યાર પછી લખવાનું ચાલું રહ્યું. પહેલા હિન્દી માં લખતી હતી. ૧૯૯૫ માં મેં નયનભાઇ પંચોલી સાથે સંગીત શીખવાનું ચાલું કર્યું.તેથી ગુજરાતીમાં લખવા માડયું. કવિતા ઓ અમદાવાદ ના લોકલ છાપામાં છપાવા માંડી. ૫૦૦ કવિતા લખી લીધા બાદ વિચાર્યુ કે તેની પુસ્તિકા છપાવી તેથી બે સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યા. અસ્તિત્વ અને પરસ્પર નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ ગુજરાતી અને આરઝૂ અને કશિશ નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ હિન્દી માં પ્રકાશિત કર્યા. અત્યાર સુધી લગભગ ૨૫૦૦ કવિતા લખી છે. જેની નોંધ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ માં લેવામાં આવી છે . અમદાવાદ ના ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર માં કવિતા ઓ છપાતી રહે છે . તથા ફીલીંગ્સ મલ્ટીમીડીયા મેગેઝીન, સખી, જય હિન્દ માં પણ કવિતાઓ પ્રકાશિત થતી રહે

લોકડાઉન થી
પૃથ્વી પર
વસંત ઋતુ
નું આગમન થયું છે
હવા શુધ્ધ,
ઝાડ પાન નવપલલિત,
આકાશ ભૂરું અને સુંદર
દેખાય છે.
#વસંત

Read More

मे और मेरे अह्सास

प्रेम मेरा धर्म है l धर्म मेरा प्रेम है ll

कर्म मेरा धर्म है l धर्म मेरा कर्म है ll

सेवा मेरा धर्म है l धर्म मेरा सेवा है ll

मानवता मेरा धर्म है l धर्म मेरा मानवता है ll

निष्ठा मेरा धर्म है l धर्म मेरा निष्ठा है ll
५-४-२०२०

दर्शिता

Read More

Spring season teaches us so many things.
#Spring

मे और मेरे अह्सास

कल तक ना मिलने के सो बहाने ढूंढ़ता था l
आज कोरोना ने अच्छा बहाना दे दिया ll

उम्रभर दिन रात मारा मारा फिरा करता था l
घर की दिवालो ने अच्छा सहारा दे दिया ll

चांदनी रातभर साथ देती रही जगराता मे l
चांद तारोकी रातने अच्छा नजारा दे दिया ll
५-४-२०२०

दर्शिता

Read More

मे और मेरे अह्सास

हवा में सन्नाटे का शोर है l
फिज़ाए खामोश हो गई है ll
क्या सुंग लिया है सब ने l
दिन रात विरान हो गये हैं ll
खुद को सिकंदर ना समज l
खुदा सिकंदर का सिकंदर है ll
४-३-२०२०

दर्शिता.

Read More

શરૂઆત એકલા હાથે જ કરવી પડે છે,
ભીડ પછી જ જમા થાય છે.

#શરૂઆત

નવા સાહસ ની
શરૂઆત હિંમત
થી કરો
રસ્તા મળતાં
જશે
ધાર્યા
મકામ પર
જલ્દી થી
પહોંચશો.


#શરૂઆત

Be the best starter.
#Starting