તે દોરાની ગાંઠ તેના ભાઈના હાથમાં બંધાયેલી છે, તે પ્રેમ, સંભાળ, ટેકો, આદર અને સુરક્ષાની ગાંઠ છે. હેપી રાખી!


Dear

#Rakshabandhan

Read More

सत्य कभी दावा नहीँ करता कि मैं सत्य हूँ,

किन्तु झूठ हमेशा दावा करता हैं,

कि केवल मैं ही सत्य हूँ।

Dear zindagi ✍

जाने दुनिया में ऐसा क्यू होता हैं,

जो सबको खुशी दे वही क्यू रोता हैं,

उम्र भर जो साथ न दे सके वही जिंदगी का पेहला

प्यार क्यो होता हैं।

Durlabn prashant...


Dear zindagi ❤🌹👈

Read More

खुली किताब हैं कोई गहरा राज नहीं हैं,

ये साँवला रंग मेकअपका मोहताज नहीं हैं।

Dear zindagi ❤😊

अधूरा हैं मेरा इश्क तेरे नाम

के बिना,

जैसे राधा अधूरी हैं श्याम

के बिना।

Dear Zindagi 😍

काश मोहब्बत भी पढ़ाई के जेसी होतीं,

घर वाले मार-मार कर कहते कर ले यही उम्र हैं।

DEAR ZINDAIN 2

और कान्हा का साथ इसलिए भी हैं,,

क्युकी धोखा सिर्फ खाया हैं कभी किसी को दिया नहीं।।

DEAR ZINDAGI 2✍

माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं,,,

आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप,,,

कभी बूरे नहीं होते!!!

DEAR ZINDAGI 2

प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नही होती,

प्रेम ह्दय से होता हैं और जहां दो ह्दय

मिल जाएं वहाँ प्रेम जन्म ले लेता है,

Dear zindagi 🥰

Read More

ख़ुदा की मोहब्बत को फ़ना कोन करेगा ?

सभी बन्दे नेक हों, तो गुनाह कोन करेगा ?

ऐ ख़ुदा, मेरे दोस्तों को सलामत रखना,

वरना, मेरी सलामती की दुआ कोन करेगा ?

और, रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज रखना !!!

Dear zindagi ✍

Read More