કવિતા :- માણસને માણસ બનાવ

જે આજકાલ દેશમાં ચાલી રહ્યું છે તેના પર લખેલી એક કવિતા.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dariyo #dikri #government #aboutrapecases #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- દરિયાની મજધારે

દરિયાની સુંદરતા માટે લખેલી કવિતા. 😀

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dariyo #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #happiness #nature #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- યાદ કરી આવીએ

વીતેલી પળોને યાદ કરીને હંમેશા હસવું આવે છે ક્યાંક એને કંડારવાની ઈચ્છા થાય છે તો બસ એ જ વિષય પર લખેલી આ કવિતા.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #nostalgia #laugh #dariyo #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

• એક પત્ર વરસાદને સરનામે •

અમદાવાદમાં આવ્યો છે તો હજુ બે - ત્રણ દિવસ રોકાઇને જ જાજે એમનેમ નીકળી ન જતો. તને હૃદયનાં ઊંડાણથી આવકારતો માત્રને માત્ર દેવાંશ.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ પત્ર ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #ahmedabadrain #needrain #monsoon #clouds #rain #nature #varsad #poem #letter #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

कविता :- ये तिरंगे की शान है। 🇮🇳

Editing done by @graphic_house29

ये कविता अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेर करें

#irespectflag #independenceday #dewansh #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #hindikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts #hindilanguage

Read More

કવિતા :- પેલા રસ્તે જઈએ

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #road #kavi #kavita #poem #poetry #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts #dairy

Read More

કવિતા :- નવા ખજાના મળે

દરિયાનાં સંદર્ભમાં કહેવાયેલી દરેક માણસને દરેક વસ્તુમાં ખજાના શોધવાની એક વાત કહેવા માટે લખવામાં આવેલી કવિતા.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dariyo #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

અમદાવાદ એકધર્યો વરસાદ માંગે છે. મુશળધાર નહીં હોય તો ચાલશે પણ પછી સાવ છાંટા પણ નહીં ફાવે.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #ahmedabadrain #needrain #monsoon #clouds #rain #nature #varsad #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More