કવિતા :- જલસા કરને ભાઈ

ઘણાં સમયથી હું જોઉં છું કે આજકાલ દરેક માણસ બહુ જ વિચાર વિચાર કરે જે કદાચ કોઈ કામનું જ ન હોય અને આવું ઊંધું ઊંધું વિચારીને પોતાની ખુશીઓનો પણ ત્યાગ કરે છે તો બસ એવા લોકો માટે જ લખેલી આ કવિતા જો તમને ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આ કવિતાનું સંપાદન @graphic_house29 દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

#dewansh #nadi #talav #dariyo #rupiyo #sea #vichar #jalsa #khushi #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts #loveforliterature

Read More

કવિતા :- સપના

આપણે જે દરરોજ વિચારીએ અને જે કરવા ઈચ્છીએ છે તે માટે સપના જોતા હોઈએ તો એ બધા સપનાને ધ્યાનમાં રાખીને લખેલી એક કવિતા 😀

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dream #heart #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #manas #happiness #nature #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #thoughts

Read More

કવિતા :- માણસ જેવું કોઈ નહીં

રસ્તા, દરિયા અને પર્વતના સંદર્ભમાં કહેવાયેલી માણસ ને એક વાત. 😀

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #mountain #road #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #manas #happiness #nature #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

આ વર્ષે જે કાંઈ પણ થયું છે એ બધી નકારાત્મક વસ્તુઓને આપણે જ્યોત પ્રગટાવી દૂર કરીએ અને કોઈને કોઈના માટે ક્યારેય મન ભેદ ન થાય અને આ આખા જગતમાં બધા હંમેશા ખુશ રહે, સ્વસ્થ રહે અને હસતાં રહે તેવી ભગવાનને પ્રાર્થના.

દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપતી આ કવિતા જો તમને ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો.

Editing done by @graphic_house29

#dewansh #diwali #fire #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #jyot #newyear #dipawali #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- માણસ માણસ માટે બદલાય ગયો.

રસ્તા, સૃષ્ટિ અને પર્વતના સંદર્ભમાં કહેવાયેલી માણસ ને એક વાત. 😀

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #mountain #road #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #manas #happiness #nature #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- માણસને માણસ બનાવ

જે આજકાલ દેશમાં ચાલી રહ્યું છે તેના પર લખેલી એક કવિતા.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dariyo #dikri #government #aboutrapecases #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- દરિયાની મજધારે

દરિયાની સુંદરતા માટે લખેલી કવિતા. 😀

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #dariyo #sea #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #happiness #nature #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

કવિતા :- યાદ કરી આવીએ

વીતેલી પળોને યાદ કરીને હંમેશા હસવું આવે છે ક્યાંક એને કંડારવાની ઈચ્છા થાય છે તો બસ એ જ વિષય પર લખેલી આ કવિતા.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ કવિતા ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #nostalgia #laugh #dariyo #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

• એક પત્ર વરસાદને સરનામે •

અમદાવાદમાં આવ્યો છે તો હજુ બે - ત્રણ દિવસ રોકાઇને જ જાજે એમનેમ નીકળી ન જતો. તને હૃદયનાં ઊંડાણથી આવકારતો માત્રને માત્ર દેવાંશ.

Editing done by @graphic_house29

જો તમને આ પત્ર ગમે તો વધુ ને વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કોમેન્ટ અને લાઈક પણ કરો... 🤗

#dewansh #ahmedabadrain #needrain #monsoon #clouds #rain #nature #varsad #poem #letter #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #gujaratikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts

Read More

कविता :- ये तिरंगे की शान है। 🇮🇳

Editing done by @graphic_house29

ये कविता अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेर करें

#irespectflag #independenceday #dewansh #poem #poetry #dairy #kavita #creative #kavi #poetrycommunity #poetryofinstagram #poetsofinstagram #poet #poetrylovers #gujju #creative #sahitya #hindikavita #writer #gujarati #literature #life #inspiration #thoughts #hindilanguage

Read More