મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો ....

સાહેબ
" શબ્દોનો દુરુપયોગ પણ
ઘણું નુકસાન કરાવી જાય છે "

સફળતાના માર્ગ પર અવરોધ ઉત્પન્ન કરતા વિચારોનો ત્યાગ કરવો અનિવાર્ય છે

जिंदगी का रास्ता चाहे कितना भी हो टेढ़ा मेढा लेकिन तुम साथ हो तो हर रास्ता है आसान

ભીની થઈ ગઈ મારી આંખ
આવી જ્યારે તારી યાદ...

.

## કિંમતી ##


સમય પણ કિંમતી બની ગયો
જે
સમય તારી સાથે વીતી ગયો..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

શાંતિપૂર્ણ જીવન માટે ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ જરૂરી છે

शक्तिशाली वो नहीं जिसे अपनी शक्ति का गुमान हो शक्तिशाली तो वो है जिसे अपनी शक्ति पे विश्वास हो

કોઈ ને ચાહવું ગુનો નથી સાહેબ
કોઈ ને ચાહવામાં પોતાને ભૂલી જવું એ ગુનો છે

સાહેબ
મન પતંગ જેવુ છે જો નિયંત્રણ ના રહે તો કોઈ પણ તેને કાપી શકે છે. તેની વેદના હ્દય પર પડે છે