મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો ....

સંબંધ રુપી દોર ને પણ એવો પાકો દોર બનાવજો
કે અન્ય કોઈ ની દોર તેને કાપી ના શકે
Happy Uttarayan..

मन की मुराद आज जैसे पूरी हुई
आपको देख कर मेरी सुबह हुई....

આ વર્ષે ની એટલી જ દુવા મારી
તારો સાથ હોય ને મારો હાથ હોય..

હું શું છું તારા માટે અે હું નહીં જાણતી

તું ખાસ છે મારા માટે એ તું જાણે છે ને

ગુલાબી ઠંડી માં હૂંફ આપતી

" તારી યાદ "

સાહેબ
ઉપકાર નો બદલો ઉપકાર થી ના ચૂકવો તો કંઈ નહીં
પણ કોઈના ઉપકાર ને તેમની મજબૂરી ના સમજતા

..................................

રાધા એ કૃષ્ણ ને પૂછયું

રાધા - કૃષ્ણ મારા માં એવી કંઈ ખૂબી છે કે...હું તમને પ્રિય છું......

કૃષ્ણ - રાધા સામે હસીને કહ્યું ...રાધે પ્રેમમાં ખૂબી કે ખામી નહીં પણ સમર્પણ જોવાય....

સાચો પ્રેમ એટલે સમર્પણ

સાહેબ જો પ્રેમ હોય ને તો ખામી માં પણ ખૂબી દેખાશે
જો પ્રેમ ના હોય તો ખૂબી માં પણ ખામી દેખાશે

" સાચા પ્રેમમાં ખૂબી કે ખામી નહીં પણ સમર્પણ જોવાય "

Read More

હાઈ હિલ પહેરુ હું...?

હાઈ અેટિટ્યુડ તો રાખે તું...?

સાહેબ
ટીકાકારો નો પણ આભાર માનવો કેમ કે
ફૂલ સાથે કાંટા હોય તો ફૂલ ની કિંમત થાય