મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો ....

એક દિવસ રાધા એ કાન્હા ને પૂછયું

રાધા - કાન્હા તમને કયારેય પ્રશ્ન નહી થતો ???

કાન્હા - (મધુર હસ્તા કહ્યુ) રાધે મારા બધા પ્રશ્ન નો જવાબ જ "તું " છે.... તો મારા માટે પ્રશ્ન કયા રહ્યો

Read More

આને કહેવાય સમય પરિવર્તન
કાલ સુધી લખાતું..
કૂતરાઓ થી સાવધાન
આજે થી લખાશે...
માણસો થી સાવધાન

કોરોના ઈફેક્ટ 😆😄😄

जैसी करनी वैसी भरनी

Read More

ખૂલાસો આપવો પડે એ સંબંધ ખોટો
ભરોસો આપવો પડે એ પ્રેમ ખોટો
છૂપાવી રાખવું પડે એ ધન ખોટું
સાચવી રાખવું પડે એ રૂપ ખોટું

Read More

બ્લેક બિયડ માં લાગે તું બહુ વિયડ
પણ શું કરૂ!!
આ વિયડ જ લાગે મને બહુ ડીઅર

" ગજબનો ચડ્યો તારો પ્રેમ રંગ મને
વાલમ
નહીં ચડતો હવે અન્ય કોઈ રંગ મને "

HaPpY HoLi

સાહેબ
ઘણા લોકો સાથે હોય છે પણ પાસે નહીં
ઘણા લોકો પાસે હોય છે પણ સાથે નહીં

जिसका नाम जपने से होते सारे कष्ट दूर
जिसकी कृपा से भक्त रहेते हैं सदावै खुश
ऐसे बाबा भोले को मेरा सत् सत् नमन्...🙏🏻🍀🌺

Read More

..

તારી દરેક વાત લાગે મને વાલી માટે તો બની હું તારી વાલી..

इरादो के तो थे हम भी पक्के
बन गए कमजोर आपकी यादो में ..
ना जूके थे कभी..ना ही जूके गे कभी
पाकर सामने आपको जूक गए ..

Read More