મશહૂર થઈને ઓળખ ઊભી કરવાનો શોખ મને ક્યાં છે.........મને તો મારા નજીકના લોકો સારી રીતે ઓળખે એ જ ઘણું છે. ​

☘☘☘

વાસ્તવિકતા ને જેટલી જલ્દી સ્વીકારીએ...એટલા વહેલા સુખી થવાય..!

☘☘☘

"સમય" ને ઓળખતા
"પ્રસંગ" ને સાચવતા
"માણસ" ને સમજાવતા અને "તક" ને ઝડપતા આવડી ગયું... તો...સમજજો કે
"જીંદગી જીતી ગયા અને જીવી ગયા".....

Read More

જિંદગીમાં ભલે હજારો
મતલબી લોકો ભટકાય...
પણ એક સાચી લાગણીવાળી
વ્યક્તિ મળે એટલે,
હિસાબ બરાબર થઈ જાય.!

Read More

'बदलना' तय है ! हर चीज़ का.. इस संसार में...!
बस इंतजार करो..

किसी का 'दिल' बदलेगा, तो.. किसी के 'दिन' बदलेंगे ..!

""सदा मुस्कुराते रहिये"

Read More

ક્રોધના વિજય કરતા,
ક્ષમાનો પરાજય ઘણો ભવ્ય હોય.
અંધારું જ જ્યાં આપણું હોય,ત્યાં પારકાનું અજવાળું કામ નાં આવે.

*🌺 શુભ સવાર 🌺*

Read More

દિવસ ઊગે ત્યારે લાગે પૈસા ની જરૂર છે,સાંજ થતા જ લાગે કે શાંતિ ની જરૂર છે.
પ્રભુ સુખ આપો તો એટલું જરૂર આપશો કે અભિમાન ન આવી જાય અને દુ:ખ આપો તો એટલું જરૂર આપશો કે આસ્થા ન ચાલી જાય.
🍁 શુભ સવાર 🍁

Read More

ખોઈ દે પછી શોધ્યા કરે છે....
બસ આજ રમત લોકો જીંદગી ભર રમ્યા કરે છે.
પછી એ "પ્રેમ" હોય કે "પૈસો",
"સબંધ" હોય કે "વિશ્વાસ".


🙏good morning🙏

Read More

भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग हैं ,


जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है!


*शुभ प्रभात*

🏩મહેલો ની જરૂર હોય છે
માત્ર રહેવા માટે, 😍✌
બાકી વસી જવા માટે
કોઈના ખોબા જેવડા દિલ નો❤
😘એકાદ ખુણો જ કાફી છે.

Read More