ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

तेरा नाम लिखता हूँ पर
मिटाना भूल जाता हूं...

तुझे याद जब भी करु
भुलाना भूल जाता हूं...

बहुत सी ऐसी बातें हैं
जो दिल में रहती हैं,

मगर जब भी तुमसे मिलूँ
सुनाना भूल जाता हूँ...

Read More

જેવો છું એવો દેખાઇ આવીશ,
તારી ગેરહાજરી માં બીજાનો બનતા નહી આવડે...

ભીડ માં તારી કમી લાગશે તો બોલાવીશ તને,
મને એ ભીડ માં ભળી જતા નહી આવડે...

Read More

સંબંધ સાચવવા અઘરા નથી હોતા પણ,

સંબંધ ની સાથે...

જોડાયેલા અલગ અલગ વિચારો ને સાચવવા અઘરા હોય છે...

રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી પણ માધવની વેદના અજાણી,

હૈયાના ગોખમહી સાચવીને રાખી તે હોઠ ઉપર ક્યારેય ના આણી...

Read More

શરતો વગરનો સંગાથ,
વળતરની અપેક્ષા વગરની કાળજી...

વગર કહ્યું અનુભવાય જતી એકબીજાની વેદના,
એકની નબળાઇમાં બીજાનો મળતો અચુક આધાર...

ફરિયાદોનું અસ્તિત્વ નકારતી સમજણ,
ભુલને સહજતાથી માફ કરી શકવાની શક્તિ...

સંજોગો અને સમયને સતત માત કરતો વિશ્વાસ,
બે શ્વાસોની આજીવન મિત્રતા...એટલે "પ્રેમ"...

Read More

દિલની વેદના જયારે
કાગળ પર લખાય,

અણસમજુ મન પર
ઝાકળ થઈ પથરાય...

गुलों में रंग भरे बाद-ए-नौबहार चले,चले भी आओ कि कविताओं की बहार चले...

ભાષાની પ્યાલીનાં નવરસ પીનાર શોધું છું...

ગઝલ ઘણી લખાઈ,
સમજનાર શોધું છું...

આજે સપનામાં એક મસ્ત સપનું આવ્યું,
એક પાળી પર બેઠાતા તું અને હું...

અને મીઠી મીઠી વાતોનું વાવાઝોડું આવ્યું...

Read More

દિલ હોય કે દીવાલ હોય,

લખાયેલ હોય એ ભૂંસાય,
કોતરાયેલ હોય એ તો તૂટે ત્યારે છુટે...