ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

શબ્દોના પ્રેમબાણ છે
નિશાને જ લાગશે,

તું આંખ બંધ કરી દે
હૃદયમાં જ વાગશે...

माना की वक़्त आज सता रहा है,

मगर कैसे जीना है
वो भी बता रहा है...

" ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ʟɪᴍɪᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʜᴇɪɢʜᴛ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ᴀᴄʜɪᴇᴠᴇᴍᴇɴᴛꜱ ɪꜱ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀᴄʜ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍꜱ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜʀ ᴡɪʟʟɪɴɢɴᴇꜱꜱ ᴛᴏ ᴡᴏʀᴋ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇᴍ. "
– ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ ᴏʙᴀᴍᴀ

Read More
epost thumb

जिसकी जैसी नीयत,
वो वैसी ही कहानी रखता है...

कोई परिंदों के लिए बंदूक,
तो कोई उन के लिए दाना पानी रखता है...

वो अधूरी बात आजतक पता न चली,

जब भी पूछा दोबारा,एक और बार टली...

फैसला ये है कि
अब आवाज़ नहीं देनी किसीको,

हम भी देखे कौन कितना
तलबगार है हमारा ...

जबसे छोड़ी ख्वाहिश तेरी मस्त रहते हैं...
अब 365 दिन हम 15 अगस्त रहते हैं...

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ...

वो जो ग़ज़लों की शान होता था,
अब वो चाहत कहां से लाएंगे

अब भी होंगे मुशायरे लेकिन,
हम वो 'राहत' कहां से लाएंगे...

🌺 #rahatindori

Read More

अंदाज ए बयां तो होगा
पर चाहत ना होगी,

शहर- ए- इंदौर तो होगा
पर #राहत ना होगी...

#riprahatindori

मैं आख़िर कौन सा मौसम
तुम्हारे नाम कर देता,

यहाँ हर एक मौसम को
गुज़र जाने की जल्दी थी।।

#riprahatindauri