ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

किताब-ऐ-इश्क तुम बनो,

पन्नो पर मोहब्बत हम भर देंगे...

મારા સ્મરણ પ્રદેશની લીલાશ છો તમે,
ને શુષ્ક શ્વાસમાં ભળી ભિનાશ છો તમે...

માળાની ઝંખના નથી મારા વિહંગને,
મુજ શ્વાસમાં લિંપાયું એ આકાશ છો તમે...

Read More

એક રાતે ભર સભામાં મારી ગઝલો સાંભળી,

એક ગભરુ નારના ગાલો ગુલાબી થઈ ગયા...


દ્ગશ્ય આ રંગીન જોઈ શાયરો ના જુથમાં,

જે શરાબી ન હતા તે પણ શરાબી થઈ ગયા...

Read More

"તારા હોવું" ની સ્થિતિ માંથી,


"તારા માં હોવું" ની અવસ્થા જન્મે...


બસ એ જ પ્રેમ...❣

સવાલો જિંદગીના એટલા તો અઘરા ન હતાં...

મુશ્કેલી એ હતી કે,
મળેલા ઉત્તર બધાં ગમતા ન હતાં...

उम्र ने तलाशी ली,
तो जेब से लम्हे बारामत हुए...

कुछ गम के थे,
कुछ नम थे,कुछ टूटे...
बस कुछ ही सही सलामत मिले
"जो बचपन के थे"

Read More

कल धूप से परेशां,
आज तकलीफ़ बारिश से...

शिकायतें बेशुमार है,
इंसान की आदत में...

આંખ સાથે આંખો મળી ને,
સ્નેહ સાથે લાગણી...

આ ચોમાસે અમે કરી છે,
અઢી અક્ષરની વાવણી...
❣❣❣

થોડો અલગ સ્વભાવ છે મારો,

કોઇ સમજી નથી શકતું તો,
કોઇ ભૂલી નથી શકતું...

शिकायतों को शब्द देना,
ये अपना अंदाज नहीं है...

आंखो से ज्यादा जो कह दे,
ऐसा कोई अल्फाज़ नहीं है...