મન માં ચાલેલા વિચારો ના વંટોળીયા ને અહીં થાલવું છું

પપ્પા આ કન્યાદાન જરૂરી છે??

પપ્પા હું થોડીના વસ્તુુ છું જો તમે મને આમજ દાન કરશો!!!
હું તમારા દિલ નો એક ટુકડો છું . પપ્પા યાદ છે જયારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ  પેલી કાચી પાકી રોટી બનાવી હતી તયારે મમ્મી મને ખીજાઈ હતી ને કહેતી હતી કે " હવે તો સાસરે જવાનું છે રસોઈ બનાવતા નથી આવડતું!" , તયારે પપ્પા તમે જ કહીયું હતું ને હું મારા થી કયારે પણ અલગ નહીં કરું ને તમે જ મારી પેહલી કાચી પાકી રોટી ખાધી હતી.. તો પપ્પા આજે કેમ મારા કન્યાદાન ની તૈયાર ......??

હું ને ભાઈ જયારે વાત વાત માં ઝગડો કરતા તયારે તમે મારા જ સપોર્ટ માં હતા . તો આજે કેમ તમારા થી અલગ કરવા માટે   બધા સબંધી ને તમે પૂછો કોઈ સારો છોકરો ધ્યાન માં હોય તો કહેજો . ના પપ્પા મારે નથી જવું  તમારા બધા થી દૂર .

ક્યાં બાપ ને એની દીકરી એને બોજ લાગતી હશે એટલે એને એની દીકરી ને બીજા ઘરે મોકલી . પણ પછી બધાએ આ તો રિવાજ જ બનાવી નાખ્યો.. શું પપ્પા આપણે આ રિવાજ  બદલીએ તો...??? ના પપ્પા હું આ રિવાજ ને નથી માનતી.

પપ્પા ક્યાં શાસ્ત્રો માં લખ્યું છે કે દીકરી ને ઘર છોડવું પડે???  પોતાનાથી જ અલગ થવાનું ?? 

Read More

મુશ્કેલી તારી જિંદગી માં પણ છે તો પણ તું મને હસતા મુખે પૂછે છે કે કાંઈ મુશ્કેલી તો નથી ને ? હોય તો મને કહેજે બસ તું એટલું કહે છે એટલે જ તું મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે.

#મુશ્કેલ

Read More

आज देखा तेरे चेहरे पर वही खुशी वही प्यार ,
वही खुशी के आंसू, वही प्यार भरी जपी,
वही तुम्हारे हाथ की प्यार से बनाय हुवी रोटी,
वही कड़वी करेली की शब्जी ,
पर माँ कितने सालो बाद आज ओ दिन आही गया जो मिलना खुदा को मंजूर हुवा।
#ખુશ

Read More

થઈ હતી હજુ સાચા ને સારા સબંધ ની શરૂઆત,
ત્યાં જ અણ ધારીયો અંત આવી ગયો.


#અર્ધ

आज कुछ छुपानेको मन चाहता है।
तुम्हारी उन यादो को दिल मे किसी कोने में छुपानेको मन चाहता है।
न चाहे कब तुम मुझे मिलोगे पर तुम्हारी उन यादो को दोहरनेको को मन चाहता है।
#સંઘરવું

Read More

જ્યારે પણ સબંધ માં લાભ ને ગેરલાભ ની વાત આવે તયારે સમજવું કે એ સબંધ બસ થોડાક દિવસ નો જ મહેમાન છે.
#લાભ

ના કાયા, ના જીવ, ના મનુષ્ય તણો અવતાર,
અર્ધકચરો આત્મા રહીયો ભૂત સમાન.

(મારા મન થી એજ ભૂત છે .. તમે પણ કહો ભૂત એટલે શું?)
#ભૂત

Read More

આજે મેં જોયું શિવજી ના મંદિર માં દૂધ ના લોટા લઇ ને આવતા ભગતો , હા હું તો ભગતો જ કહું એ લોકો ને આસ્થા છે શિવજી પર . ભગતો આવે દૂધ ના લોટા લઈને શિવજી પર એ દૂધ નો અભિષેક કરે . દૂધ ની સાથે સાથે ફુલ નો પણ અભિષેક કરે . એ અભિષેક કરેલું દૂધ થાળું માંથી બહાર જાય ત્યારે એક પાંચ થી આઠ વર્ષ નો ગરીબ નો છોકરો એ અભિષેક કરેલું દૂધ પોતાના વાસણ માં ફુલ ને એક બાજુ કરીને ભરતો હતો!!!

શું આને જ શ્રદ્ધા માનવી??? બસ દૂધ નો અભિષેક કરવા થી શિવજી ખુશ થશે?? કોઈ નાનુંબાળક ભૂખ્યું રહે છે . એ દૂધ જો શિવજી પર અભિષેક ના કરીને જો એ બાળક ને આપ્યું હોત તો!!!

ગુજરાત એટલે કે બધી જ વાત માં આગળ રેહવા વાળું રાજ્ય છે , પણ આ માં પણ આગળ જ છે , મંદિરો માં કરોડો ના દાન કરે પણ કોઈ ને જરૂરીયાત હોય એને નહીં આપે . સાવ આવી તો નહતી આપણી સંસ્કૃતિ તો આ બધું આજે કેમ આમ??  આપણી સંસ્કૃતિ એટલે કે પેહલા બીજા નું વિચારવા વાળી .

સોરી શિવજી પણ હું કોઈને એવી હાલત માં ના જોઈ શકું , હું તમારા પર દૂધ,ફુલ નો અભિષેક નહતી કરતી ને દાન પેટી માં એક રૂપિયો પણ નથી નાખતી . પણ હા કોઈ બાળક ભૂખ્યું ના રહે એને હું જરૂર નાસ્તો આપું,મારાથી બને એટલું હું આપું છું.


#ધર્માંધ

Read More

જ્યોત છે જ્યોત જલાવતા શીખો.

#જ્યોત

નઝર બાજ જેવી જ રહેવી જોય,
ગમતું જોતા જ લઈ લેવાનું.
#બાજ