Hakuna Matata...the Great motto to live life...

કર્મ બદલો, કિસ્મત આપોઆપ બદલાઈ જશે ...!!!

- Dhaval

#કર્મ

શાયરી તો લખું છું,
પણ તારા સુધી
એ જાય છે કે નહિ?
મને જે થાય છે દિલમાં,
તને તે થાય છે કે નહિ?

"તને ચાહું છું..."
એવું લખાતો હર શબ્દ આ મારો,
હવે જોવાનું છે કે,
દુનિયાના અવરોધ ની વચ્ચે,
એ તને વંચાય છે કે નહિ..?

-Dhaval

#અવરોધ

Read More

સંબંધો પણ સામાન જેવા થઈ ગયા છે...
જરૂર પડે તો જ ઉપયોગ કરે...!!
નહીં તો, પડયા રહે છે કોઈ ખૂણામાં...!!

~ Dhaval

#સામાન