સત્યનો સાથી છું, મહાત્માનો સંગાથી છું, હું કોણ... હૂતો *SoDh* છું.

✍️
હાથ તારો ના પકડી શકું,
ના છોડી શકું,
કેવી આ જીંદગી,
ના જીવી શકું ના મરી શકું.
#SoDh

✍️
આજે કોઈ એ SoDh ને પૂછ્યું,
આમ લખાવાથી શું મડે,
તો હસી ને SoDh પણ હે,
કે એનું નામ લીધાવગર દુનિયાની સામે એની વાતો કરવા મડે,
એને કીધા વગર પ્રેમ કરવાં મડે,
ભરી મેહફિલ્મમાં એને યાદકરવા મડે,
#SoDh

Read More

✍️
દરિયો જોઈને ડરવું નહીં એમા કૂદી પડવું,
મરીશું એતો નક્કી છે,
પણ જીવીશું તો તરતાં સીખીગયા હશું.
#SoDh

✍️
હવે આગળ શું?
તું હા કહેતો તું,
તું ના કહે તો તારી યાદો,
બસ હવે તો જીવન ભર તું.....
#SoDh #આગળ

✍️

ઘણા સમય પછી અપણાં શબ્દો ફરી ચેટ માં અથડાયા,
મુખ થી તો નઈ પણ ટેરવેથી મોઉં ટુટ વાની શરૂઆત થઇ,
😁😊😍😘☺️🤔
*SoDh #શરૂઆત

Read More

✍️
બસ આમજ બે શબ્દો લખીદઉં છું,
ને કોઈ પૂછે તો તારા આશિક ને બદલે મારું નામ SoDh બતાવી દઉં છું.
#SoDh

✍️
ચાલ સાથે વિતાવેલી રાતો ને આજે ફરી જગાડીએ,
ફરી વાતો ના તણખલા ભેગા કરી માળો બનાવીએ.
#SoDh #માળો

તોફાની તો આ મન થયું છે,
તને યાદ કરી ને ફરી આજે તોફાને ચડયું છે,
કોઈક તો સમજાઓ એને,
ક્યાક એ SoDh નું દિલ ફરી ના તોડી નાખે.
#SoDh
#તોફાની

Read More

✍️
.......................................................................
આમજ કલ્લાકો સુધી જોયા કરું છું આકાશમાં,
શોધ્યા કરું છું એ આકાશ થી વિખૂટા પડતાં તારા ને ,
કેહવાય છે ટુટતાં તારા પાસે જે માગો એ મડી જાય છે,
વિચારું કે ક્યારે જોડસે તારાઓ તને મારા આકાશમાં.
🤔 🤔 🤔 🤔🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
#SoDh

Read More

✍️

चाहे तू कितना भी गिराले अपनी नजरो से
हमारी नजरो पर हमेंसा रहोगी।
चाहे तू कितना भी कर ले बेइज्जत
पर तेरी बेइज्जती का कारण कभी ऐ मोहोंबत ना होगी।

#SoDh

Read More