Hey, I am reading on Matrubharti!

तिच्याशी अबोला धरलाय म्हणे त्याने,
जिला फरक पडत नाही,
त्याच्या बोलण्याने किंवा न बोलण्याने..