Dilip Bhide

Dilip Bhide

@dilipbhide.296486

(149)

72

94.4k

185.7k

About You

मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.

No Bites Available

No Bites Available