એટલી સસ્તી નથી જીંદગી કે કોઈ ની પાછળ ગુજારી દઉં ..... છતાં પણ તને જોઈને એમ થાય છે કે ચાલ ને ફરી વિચારી લઉં....

किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं,
वादा किसी से कर के तोड़ना नहीं,
कोई अगर तोड़ दे दिल आपका तो,
बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं।

-Dipak Chavda

Read More

हर किसी की आंखें जिस्म नहीं ढूढती...
कुछ लोग रूह में बसना बेहतर जानते हैं💕

ना दुकान का नाम और ना ही पता

फिर भी लोग समझ जाते हैं करना क्या है
🤣🤣🤣🤣🤣

હું ક્યા કહું છું કે આપની હા હોવી જોઈએ રોજ એક વખત મુલાકાત થવી જોઈએ
#જીવંત

इश्क का ताल्लुक रूह से रखिए.......

हुस्न का क्या है उम्र के साथ ढल जायेगा.......
#આડુઅવળું

तेरी इस सादगी को देखकर ये उलझन है
कौनसा फूल चुने भला कोई तेरी बंदगी के लिए।
#દુષ્ટ

કેટલી મીઠી મીઠી વાતો કરતા ને આપણે,
પણ સમય પાસે કયાં ચાલે છે આપણું,
જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો,
તેમ તેમ આપણા વચ્ચે અંતર થતું ગયુ..

#અંતર ..

-- Radhika Kandoriya

https://www.matrubharti.com/bites/111361320

Read More

Earn money by touching the magic lamp!
I have earned ₹13.4 in total on MiniJoy!
Get easy money once an hour! Come to get prize together with me!
install now:⬇️⬇️
https://minijoy.app.link/GY3c0sq5R4

Earn money by touching the magic lamp!
I have earned ₹46.66 in total on MiniJoy!
Get easy money once an hour! Come to get prize together with me!
install now:⬇️⬇️
https://minijoy.app.link/LChaEtURu4