લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

like share nd comment frieds give support..

https://www.instagram.com/p/CDWFU5gn25D/?igshid=1ol42538tmn0f

માતૃભરતી પરના એ દરેકે દરેક મિત્રો જે મને ઓળખે છે અને મને બર્થ ડે વિશ કર્યો અથવા જેમણે માત્ર માતૃભારતીના એક સભ્ય તરીકે મને બર્થ ડે વિશ કર્યો એ બધા નો ખૂબ ખૂબ આભાર.. thank you so much everyone

Read More

ના કોઈ પૂછપરછ છે, ના
કોઈ શરત છે,
ના કોઈ નફા નુકશાન કે ,
ના કોઈ ગરજ છે.
દોસ્તી નો સંબંધ જ એવો જેમાં
માત્ર લાગણીઓની અરજ છે.
#પૂછપરછ

Read More

આપ્યું તો તે મને બધું જ છે ભોલે,
તારું કીર્તન એ તો માત્ર તારા સાથની લાલચ છે.
#લાલચ

મુશ્કેલ એ નથી કે, આજીવન તારાથી દૂર રહેવું પડે
મુશ્કેલ તો એ છે કે, તું પાસે હોય છતાં તારો સાથ ન મળે.
#મુશ્કેલ

Read More

તારી સાથે જીવવાની કદાચ ઔકાત નથી મારી એટલે જ તારી પાસે 'તું' નહિ પણ તારો અહેસાસ માંગુ છું.

કોઈની અર્ધાં-ગિની બનવા એણે પોતાનું બધું જ જતું કરવું પડ્યું
એક સ્ત્રીને સાહેબ , થોડા સુખ ખાતર કેટલું વેઠવું પડ્યું.

# અર્ધ

Read More