લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

ચંદ્ર સમીપે એની ચાંદની છે જેમ,
મારી સમીપે તારી યાદો છે એમ.

-Diyamodh

અંકિત ત્રિવેદી ની રચના "પડછાયો" મારા સ્વર સાથે.

epost thumb