તારા હૃદયમા અમને ઉમર કેદ મળે, ભલે થાકે બધા વકીલ, તોય જામીન ન મળે.. "દિવ્યાગ"

😊

જીંદગી જીવી શકાય એવો સાથ જોઈએ,
એ સાથ જીવનભર નિભાવી શકે એવો મિત્ર જોઈએ....
"દિવ્ય"

નાની અમથી જિંદગી છે,
બધી વાત માં ખુશ રહો...


જે ચહેરો પાસે ના હોય,
તેના અવાજ માં ખુશ રહો...


કોઈ નારાજ હોય તમારાથી,
એના અંદાજ માં ખુશ રહો...


જે ક્યારેય પાછા નથી આવાના,
એની યાદ માં ખુશ રહો...


કાલ કોણે જોઈ છે,
આપની આ આજ માં જ ખુશ રહો...

Read More

🦋🦋🦋

અંતર કેમ વધી ગયું તારું અને મારું,
જેમ કોયલના સ્વરમાં કાગળા ભળી ગયા...
#અંતર

❛❛ સજાવી ને તને ગઝલ માં,
મશહૂર કરી નામ વગર. ❜❜
#સજાવટ

તમન્ના નથી તને રંગ લગાડવા ની..
તમન્ના છે તારે રંગે રંગાઈ જવાની..!!!!

આજ મહિલા દિવસ પર પતિઓની ખટ્ટી મીઠી વાતો આ રમૂજી રચનામા...😀😁😂🤣😃😄😅😆🤔

ઘોડે ચડેલા વર રાજાને લોકો કેવા જૂવે;
વરસો પછી એ વરરાજા કપડા કેવા ધૂવે.

વાતે વાતે ચીડાઈ જાતી એ પતિની સામે;
એના ગુસ્સા સામે પતિ બાપડો થઈને જીવે.

કચરાપોતા, ઠામ ધોઇ નવરા કદી ન રાખ્યા;
ઝેરના પ્યાલા પતિઓ બીચારા ઘૂંટે ઘૂટે પીવે.

ઘેરે ઘેરે છે દમયંતી પણ નળ બીચારા દુ:ખી;
ઘરના કરી કામો પતિઓ ખાધા વિના સૂવે.

પરણીને પછતાયો મળ્યું બયરુ માથાભારે;
ઘરના ખૂણે બેસી બીચારો ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોવે.
#સાથી

Read More

મારી પતંગ તો ઉંચેરા આસમાનને આંબે છે,
તેની હરણફાળ જોઈ નભના પતંગો ભાગે છે.

ચીક્કી ખાતો જાયને સડસડ શેડાં કાઢતો જાય,
આકાશમાં પતંગો ઉડતા જોઈ ઉમંગો જાગે છે.

ઉત્તરાયણના તહેવારની કેટલી'યે તૈયારી કરશે,
પતંગ ચગાવીને પેચ લડાવવાના તરંગો ચઞે છે.

હાથોહાથ કાપેલી પતંગ સાથીનો સાથ શોધે છે,
સ્તબ્ધ શૂન્યાવકાશ ઉજાસના આવેગો માગે છે.

જુની ચીલ પતંગનો ઢઢ્ઢો સાવ ઢીલો થઈ ગયો છે,
તેને ટીચકાં મારતા તે સીમાની રાં'ગો ઓળંગે છે.
#પતંગ

Read More