પ્લીઝ મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ માફ કરીને પાછી આવીજાને યાર બઉ મીસ કરુ છુ મે તને... મારી કલ્પનાઓને શબ્દો રૂપી આકાશ આપવા મથતો રહુ છું

સફળ વ્યક્તિ બનવા માટે ઘણા અવરોધો નો સફળતાપુર્વક સામણો કરવો પડે છે. ત્યારે વ્યક્તિ ને સફળતા નો સ્વાદ ચાખવા મળે છે.😊✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍
#અવરોધ

Read More

આવે જો યાદ,
એ બચપણ ની યારી,
આખો માં આવે આશુ ,
જયારે બની લાગણીઓ ભીની,
ઝંખે છે દિલ મારું,
એ યારોથી ભરેલ બચપણ,
યારોની આવે યાદ,
ત્યારે ભીનું થાય મારું મન,
લાગણીઓ ઘણી છે,
સાથે હોય મારું હ્દય...!😄✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

#ભીનું

Read More

#વિશાળ

આ વિશાળ દુનિયા માં સાચા મિત્રો ની કમી બહુ ખલે છે...!😢

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

બ્લોગ

# શાંત

શાંત વ્યક્તિત્વ રાખી
વ્યક્તિ આખી દુનિયા જીતી શકે છે...!😄✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

#આગળ

આગળ તો ભલે ને ગમે એટલો વધી જવું તારા વગર પણ યાદ રાખજે, તારા સાથ
વગર હંમેશાં અધુરો જ રહેવાનો...!

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

Read More

#જરૂરિયાતમંદ

જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહાનુભૂતિ કે આર્થિક રીતે
કોઈ સહાય ની જરૂર નથી,
જરૂર છે તો બસ પ્રેમ, લાગણી અને સાચા સારા સાથી અને મિત્રો ની...!😊😄✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

Read More

#શીખવું

શીખવા ની કોઈ ઉમર નથી હોતી,
હંમેશાં કઈ ને કઈ શીખતાં રહેવું જોઈએ...!😄✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

#રાખવું

રાખવો જ હોય તો પ્રેમ રાખો દિલમાં,
નફરત માં શું રાખ્યું છે...!?😄✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

#વધવું

ઓ જીદંગી, બહુ રમે છે તું મારી ખુશીઓ સાથે,મારો ઈરાદો પણ મજબુત છે,વધીશ જ હંમેશાં આગળ હસતા મોઢે...!😄

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

Read More