Hey, I am on Matrubharti....., and I am reader more storys.....,I am simple boy,

દેશ ની વાત પછી કરજે...,
ઘર, ગલી, નગર સાફ રાખને...!!
એ જીન્સ પહેરે કે ટોપ પહેરે...!!
પણ તુ તારી નજર સાફ રાખને...!!🙏

દિલ ના સાફ હોવું પણ
ગુનો છે આજના જમાનામાં,દરેક માણસ બસ ફાયદો જ ઉઠાવવાનુ વિચારે છે