કેટલી ઠંડી હશે એના ગામ માં ?

કે સબંધ સળગાવી તાપણું કર્યું હશે.

- કબીર

we all know that the earth is round and we will meet again and again. but when hurted by someone than we never accepting that they meet again. that's call Love..

-Dipak Makwana

કાશ તારી યાદો ને પણ થાક લાગે.હું ક્યાંક નિરાંતે બેસુ ને કાન માં એક અવાજ આવે

Not everyone is suspicious not even trustable..
life gives you an option to choose wich one is your choice. if bad than learned lesson if good than u get roof...so never stopped trusting ..

ये हिचक़िआ वाली बाते जरा सी भी सच नहीं है.
यहाँ रूह तड़प रही हे यादो में पर वहा कोई असर नहीं है

आग तो पता नहीं किसने लगाई हे.
मैंने कइयों को मस्जिद के सामने दो हाथ जोड़े देखे हे. और कइयों को मंदिर के सामने दुआ मांगते देखा हे.

Read More

કોઈ આપી દો શ્રાપમાં મારી પ્રેમિકા નો સાથ..
ઋણ નઈ ભૂલું મર્યા બાદ...

गलत बोल के आप कुछ वक्त भले ही खुश रह सकते हो, पर अफ़सोस वो भरोषा तोड़ने पर फिर से लायक नहीं बन सकते

एक वक्त ऐसा भी आता है, जब दोस्त खेरियत देखकर मिला करते हे.