जीवन एक अस कोड आहे. त्या कोड्यात अडकला तर सहजासहजी बाहेर पडणे अशक्य आहे. पण मार्ग शोधणे आपल्या हातात आहे. त्यामुळे जीवनाचा आनंद कसा मिळवायचा हे आपल्या हातात तर नक्की आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की, जीवन हे शेवटच्या श्वासापर्यंत जगायला शिका. संकटांना मात करायला शिका आणि आपल आयुष्य सुंदर बनवा. तेव्हाच आपल्या जीवनाचे सार्थक होईल ......

आपल्या आयुष्याची वाट ही कठीण असली तरी चालेल. त्या कठीण परिस्थितीत जो स्वतः ला सिद्ध करतो. आणि आपल्या जगण्याला वेगळे पैलू देऊन आव्हानाला तोंड देतो तोच खरा श्रीमंत समजायचं.

MBD

Read More

तुमच्या जगण्याला अर्थ आहे ?

माणूस कितीही संकटात असला तरी हार पत्करू नका. कारण आपलं जीवनच अस आहे. ते आपल्या हार पेक्षा आपल्या सहनशीलतेवर अवलंबून आहे. म्हणून तुम्ही मनाने मजबूत व्हा.आणि जगण्याचा आस्वाद घ्या.

MBD

Read More

पैशाची श्रीमंती ही मनाच्या श्रीमंती पेक्षा लहान आहेच.
म्हणूनच पैशाचा गर्व करू नका. मनाची श्रीमंती आपल्या कर्तृत्वाचा अनमोल ठेवा आहे. तो सर्वाकडे असतोच असे नाही.

MBD

Read More

एकमेकांची साथ असणे हीच आपल्या आयुष्याची जगण्याची उमेद आहे. आयुष्यात प्रेम करून चालत नाही. पण त्या प्रेमाला टिकवून ठेवण्याची जिद्द आपल्या अंगात असली पाहिजे. तेव्हाच त्या दोन प्रतिबिंबरुपी प्रेम एकरूप होऊन टिकवून राहण्यास मदत होते...!

MBD

Read More

आपली स्पर्धा ही दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर करू नका. स्पर्धा करायची असेल तर त्या व्यक्तीच्या गुणाशी करा. कारण चांगला एक गुण आपलं आयुष्य बदलवित असते.

MBD

Read More

एकटेपणा हा माणसाला कमकुवत बनवित असतो, आणि आपल्या बौद्धिकतेला कमजोर करून माणसाला संपवितो. म्हणून एकमेकाच्या सहवासात राहून जीवनाचा आस्वाद घ्यावा.
MBD

Read More

मी कोण आहे ? माझा पृथ्वीवर येण्याचा
उद्देश काय आहे ? मीच का ? असे असंख्य
प्रश्न तुमच्या डोक्यात येणार नाही. तोपर्यंत
तुमच्या जीवनाचा उद्देश तुम्हाला कळणार नाही.
म्हणून तुम्ही आपल्या डोक्याला चालना द्या आणि तुमची उद्देशात्मक शक्ती ओळखा.

MBD

Read More

पुस्तके माणसाला माणूस बनविण्यास सक्षम आहे. पण त्याचा आपण स्वीकार कसा करतो. त्यावर आपली बौद्धिक क्षमता दिसून येते. त्यावरच आपले व्यक्तीमहत्त्व अवलंबून असते.

MBD

Read More

माणूस हा कितीही मोठा झाला तरी कर्माने मोठा होण्यासाठी संघर्ष करावाच लागेल.
तसेच माणूस कर्माने मोठा झाला तरी आई वडिलापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. म्हणून कुणीही मोठेपणाचा आव आणू नये.

MBD

Read More

आपल्या मनामध्ये असलेली 'हम्म' पणाची भावना. जोपर्यंत आपल्या पाठीमागे राहील. तो पर्यंत आपल्या जवळ आलेले मित्र लांब जाण्याचाच प्रयत्न करेल. आपण आपला स्वभाव बदलवण्याचा प्रयत्न केला तर, आपल्यापासून कुणीच दूर जाणार नाही हे नक्की...!

MBD

Read More