પ્રતિલિપિ પર મારી રચના રીડ કરી શકો છો.પ્રતિલિપિ પર સર્ચ કરો VANDEMATARAM. બ્લોગ સર્ચ માટે 99vandemataram99.blogspot.com

મારી પ્રથમ રચના નવલિકા ધ્રુવલ:જિંદગી એક સફર.
પછી શરૂ થઈ નવલકથાઓ જેમાં

યે રિશ્તા તેરા-મેરા.
ભાગ-2 યે રિશ્તા તેરા-મેરા
અભિનંદન:એક પ્રેમકહાની
રીટર્ન-2 અભિનંદન:એક પ્રેમકહાની
રીટર્ન-3 અભિનંદન: એક પ્રેમકહાની


એક જ નવલકથા અલગ-અલગ નામે પબ્લિશ થઈ છે.હજુ પણ આ નવલકથા શરૂ છે તમે પણ જોડાઈ શકો છો.માતૃભારતી પર સર્ચ કરો VANDEMATARAM.


કોમેન્ટ બોક્સમાં લિંક જોઈ શકો છો.

Read More