મન કરે જ્યારે થોડા શબ્દોની ખોજ,પછી મને ને મારી કલમને મોજે મોજ... @હસતાં રહો , લખતાં રહો

(રંગ-ડોળ , ઢંગ-પાખંડ)
અમુક ભ્રષ્ટાચારીઓ અને દેશદ્રોહીઓ માટે જે દેશને ખોખલો કરી રહ્યા છે છતાં દેખાડો એવો કરે છે કે જાણે મોટા દેશભક્ત હોય...

Read More

કૃષ્ણમય ગોપીઓ

તને જોઇને મળવા થયો હું આતુર,
નીદર તુટી,સ્વપ્ન થયું ચકનાચૂર.
#આતુર

સાવ આમ જ ના બેદરકાર બનીએ,
આ કોરોના કાળે થોડા જવાબદાર બનીએ.
#બેદરકાર

આસમાની વાદળી હજીય ના વરસી છે,
સુકી ભઠ્ઠ ધરતી પાણી વિના તરસી છે;
વરસ્યા વગર ચાલી જાય છે વાદળી,
લાગે,એ પણ હજી પાણી વિના તરસી છે.
#આસમાની

Read More

તારા દિલમાં મને જીવંત કરી નાખ,
આપણો સંબંધ અકબંધ કરી નાખ.
#જીવંત

તારા સિવાય કંઈ નથી આવતું ધ્યાનમાં,
એવી તે તું વસી ગઈ છે મારા ઝેનમાં.
#ઝેન

ये पानी की बुंदे मुझे ही ढूँढे..

વરસાદ રોકાઈ ગ્યો આગણું ભીનું કરી,
તું થોડુંય ના રોકાઈ આંખો ભીની કરી.!
#ભીનું

દરેક ના જીવનમાં એક વ્યક્તિ તો એવી હોય જ છે કે જેની સાથે ખાલી વાત કરવાથી જ આપણને હૂંફ મળી જતી હોય છે.
#હૂંફ