બધું જ છૂટ્યું મારાથી, સિવાય કે સત્ય..

અઢળક પવિત્ર પ્રેમ રહેલ છે, એ અંતઃમનમાં
દોસ્ત! ત્રુટિ દ્રષ્ટિની છે, એ અંતઃશોધવામાં!

-Falguni Dost

કોઈના સાથે હોવા ન હોવાને લીધે અટકતી નથી જિંદગી,
દોસ્ત! એક ક્ષણ ગઈ તો નવી ક્ષણ લઈને આવે છે જિંદગી!

-Falguni Dost

આ હસતા ચહેરાની પાછળ ન જજો,
તેમાં ઘણા ગમ છુપાયેલા છે;
આ ગમને શોધવા ન જજો,
તેમાં અન્જાન ઘણા ઘવાયેલા છે;
જરૂર પડે જો મદદની આવી જજો,
હજુ હાસ્યના દીપ સંઘરાયેલા છે;
સુખદુઃખની માળા સાચવતા શીખી જજો,
ઘણા મોતી તેમાં પરોવાયેલા છે;
શંકા હોય અમ અતીતને ફંફોળવા આવી જજો,
દિલ પર ઘણા ઘા ઝિલાયેલા છે;
ઘા રુઝવતાં જો ઘા પડે તો માફ કરી જજો,
હજુ મન દર્દના દરિયામાં ફસાયેલા છે;
એ દોસ્ત! કાવ્ય વાંચી જુઠુ હાસ્ય આપી જજો,
એક હાસ્ય જોવા આ નયન તરસાયેલા છે.
-'દોસ્ત'

-Falguni Dost

Read More

આજરોજ માતૃભારતી પર અપલોડ કરેલી મારી પહેલી વાર્તાને ૪ વર્ષ થયા. દરેક માતૃભારતીના વાચકમિત્રો નો આભાર કારણ કે વાચકો વગર લેખનનું કોઈ મૂલ્ય નહીં. માતૃભારતીનો હૃદય પૂર્વક આભાર કે મારામાં રહેલ લેખન કલાને ધીરે ધીરે હું વિકસાવી શકી..

Falguni Dost લિખિત વાર્તા "સત્યા" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/8134/satya

Read More

અમુક યાદો હૃદયને ચારણીની જેમ છીણી નાખે છે,
દોસ્ત! જોને કડવા અનુભવ કેવા કમજોર કરી નાખે છે.

-Falguni Dost

દોસ્ત! કહેવાય છેને દરેક સક્ષમ પુરુષની પાછળ સ્ત્રીનો હાથ હોય છે,
એજ રીતે પુરુષના સહકાર વગર સ્ત્રી પોતાની સક્ષમતામાં વિકસી ન જ શકે!

-Falguni Dost

Read More

દોસ્ત! એક પાંદડું પણ પ્રભુની મરજી વગર હલી શકે નહીં,
છતાં હું જ બધું કરું એવું બોલતા દરેક માનવી ચુકે નહીં!

-Falguni Dost

Read More

read my story and give your opinion...
Radhe Krishna 🙏

Falguni Dost લિખિત વાર્તા "પ્રેમદિવાની - ૨૦ - અંતિમભાગ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19904416/premdiwani-20

Read More

સત્યની એવી તે કોઈ કિનારી મળી જાય,
દોસ્ત! તો, સર્વત્ર હાહાકાર ન મચી જાય!

-Falguni Dost

આજ મનમાં કંઈક ખટકે છે,
વળી, વિશ્વાસમાં કંઈક અટકે છે,
કંઈક શોધવા મારી નજર ભટકે છે,
પણ દ્રશ્ય મારાથી દૂર છટકે છે,
આજ, વિચારોમાં મારુ મન ફરી સરકે છે,
વળી, સંબંધોમાં મારુ દિલ લટકે છે,
દોસ્ત! જાવું છે ઘણું દૂર સુધી,
પણ પગમાં કંટક ડંખે છે!

-Falguni Dost

Read More