Hey, I am on Matrubharti!

કુદરત ની હતી જ્યાં સુધી મહેર,.
માનવી એ કરી ત્યાં સુધી લહેર,.

યાદ અપાવવા માનવી ની ભૂલો,
કુદરતે કરવી પડી કોરોના ની કહેર,

Read More