મે શરૂઆત માંડી છે આપનો સાથ માંડજો અને જ્યાં પડું ત્યાં હાથ આપજો, રહીશું સાથે તો જગ જીતી સુ બાકી ક્યાં કોના વગર કઈ અટકી જવાનું.

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમ જાળ' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19873192/prem-jaal

શાયરી

Scilent it better than words so find your words and be Scilent