લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમે મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

આ વાત શીખી છે મેં કે "લોકો વચ્ચે રહેવું છે તો મોઢે મીઠા થઈને પાછળથી ચુગલી કરો તો જ સર્વાઇવ કરી શકશો..."જો કે આ વાત મેં શીખી છે પણ હું સ્વીકારતી નથી...

Continue 👇

Read More
epost thumb

શીખ્યું પણ સ્વીકાર્યું નહીં -1
બારેમાસ મેઘા ✍️

epost thumb

માપી માપીને જીવું છું✍️

epost thumb

અનંત છું પણ કિનારાના સહારે✍️
- બારેમાસ મેઘા

epost thumb

લોકો કહે છે મૂંઝવણ થાય તો બારી બારણાં ખોલી નાખવા પણ મારો જવાબ બસ આટલો જ છે કે.....

હું, હું નથી અત્યારે

દરરોજ સવારે ઉઠું છું, હસું છું બોલું છું 

પણ આખો સમય એવું લાગે છે કે કઈંક ખૂટે છે મારી અંદર,

હું દુઃખી નથી કે નારાઝ નથી 

પણ અરીસાની સામે ઊભી રહીને મને જોઉં છું તો એવું લાગે છે કે ખાલી છું હું,

મારી અંદર રહેલ મેઘધનુષ આજે બસ એક જ ફિક્કા રંગનું દેખાય છે,

એ ફિક્કા રંગને જોઈને મને એવું લાગે છે કે 

હું, હું નથી અત્યારે....

- બારેમાસ મેઘા

Read More