જય શ્રી કૃષ્ણ

//बुद्ध पूर्णिमा//
ॐ बुद्धाय नमः

પ્રેમમાં એકત્વ મેળવ્યાં પછી
ન રહ્યું નિશાન પડછાયાં નું
જય શ્રી કૃષ્ણ
🌹💖

વિશ્વાસ નામની ફ્રેમ ચણાઈ ગઈ છે
દિલ ની દિવાલ પર...
શોધ છે હવે તેમાં બંધબેસતી કોઈ
સુંદર તસ્વીર ની...
જય શ્રી કૃષ્ણ

Read More