મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

बचपन से ही कुछ संस्कार ऐसे मिले हैं
कि मंदिर और तिरंगा झंडा🇮🇳 देखते ही
सर अपने आप झुक जाता है...!!
वन्दे_मातरम्🇮🇳

Read More