મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

#हिम्मत

#हिम्मत_इतनी_बड़ी_रखो_की ,

किस्मत छोटी लगने लगे..!👑💪

#नुकसान

जो #नफरत ""फैला रहे हैं उनसे पूछो ! ""मुहब्बत" मे कोई नुकसान है क्या ...!!!
🙏

#सावधान

*लोगों पर भरोसा करते वक्त ज़रा सावधान रहिये,*

*क्यूँकी फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते है !!*

#लापरवाह

खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ,
लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह
करता हूँ.